Kim ngân hoa

Tên khác: Nhẫn đông hoa, Lộ ty đằng, dây leo của nó cũng gọi là Nhẫn đông đằng

KHÍ VỊ
hoa kim ngân
Vị ngọt, hơi ấm, Không độc

CHỦ DỤNG

Bổ hư trị phong, tán nhiệt giải độc, ung nhọt chưa hình thành thì có thể rút độc mà tan hết, đã hình thành rồi thì có thể thác độc làm vỡ mủ, giải độc nấm, tiêu đinh độc, nhất thiết phong khí thấp đều có thể trừ cả, kiêm chữa huyết lỵ và thủy lỵ, thực là thuốc quý của ngoại khoa.

Hoặc giả vắt lấy nước cốt hòa rượu uống, hoặc giả nghiền nát trộn với rượu mà bôi dày.

Lại nói rằng: Có thể chữa 5 loại truyền thi, kiêm chữa chứng đau do quỷ tà gây nên, uống lâu ngày làm cho nhẹ người, kéo dài tuổi thọ, giải độc hòa huyết, dược lực của hoa nó càng mạnh hơn, thuốc hoàn khước nước đều dùng để khu phong làm cứng xương, dây của nó thì sức càng to nấu với rượu càng hay.