Nhất chỉ tam quan

Một ngón tay trỏ có 3 cửa mạch hay 3 khoảng mạch. Xem mạch trẻ em mà xem ngón tay trỏ gọi là xem mạch hổ khẩu

Xem mạch Hổ Khẩu:

  • Xem 3 đốt ngón tay trỏ của đứa nhỏ. Con trai xem ngón trỏ tay trái, con gái xem ngón trỏ tay phải (nam tả nữ hữu). Khi xem, tay trái mình đỡ lấy bên dưới bàn tay đứa nhỏ, ngón tay mặt mình vuốt xuôi ngón trỏ đứa nhỏ từ huyệt hổ khẩu chạy ra.
  • Trong ngón tay đứa nhỏ có một đường nhỏ như sợi chỉ, bằng máu. Lúc đứa trẻ có bệnh thì mới hiện ra, lúc đứa trẻ mạnh thì vuốt mấy cũng không có. Đường chỉ nó lên ở ngón trỏ đó (chỉ ngón trỏ mới có, các ngón khác không có) rất nhiều mức độ, nhiều màu sắc, nhiều hiện hình khác nhau. Mỗi mức độ, mỗi màu sắc, mỗi hiện hình đều biểu lộ chứng bệnh khác nhau. Nên nhận định cho kỹ
    nhất chỉ tam quan
  • Đường chỉ ấy mới chỉ thò ra ở đốt ngón tay thứ nhất (giáp huyệt hổ khẩu là Phong Quan, lên tới đốt thứ hai là Khí Quan, lên tới đốt thứ 3 là Mệnh Quan). Gọi là "Nhất chỉ tam quan"
  • Đường chỉ xuất hiện ở Phong Quan là mới bị cảm, bệnh còn nhẹ; xuất hiện ở Khí Quan là tà khí đã hơi nhiều, bệnh đã hơi trầm trọng; xuất hiện đến Mệnh Quan là tà khí đã thâm nhập tạng phủ kinh lạc, bệnh rất nặng. Cho nên nói "Phong khinh, Khí trọng, Mệnh tối trọng"
Lại nên biết, xem mạch cho trẻ e có 3 phương thức nhưng phải phân hạng lớn nhỏ. Trẻ em từ sơ sinh đến 3 hay 4 tháng xem mạch ở trán, từ 4 hay 5 tháng đến 2 năm xem mạch hổ khẩu, từ 3 hay 4 tuổi đến 5 hay 6 tuổi xem mạch ở Thốn khẩu (chỗ xem mạch người lớn) nhưng xem dọc ngón tay gọi là trực khán
(Trích: Đông y số điển - Định Ninh - LÊ ĐỨC THIẾP)