Thất ly tán

Thành phần

 • Huyết kiệt 400g 
 • Nhũ hương 60g 
 • Xạ hương 12g 
 • Băng phiến 12g 
 • Một dược 60g 
 • Hồng hoa 60g 
 • Chu sa 48g 
 • Nhị trà 80 - 160g 

Cách dùng

 • Tất cả tán bột mịn, mỗi lần uống 0,2 - 1g. Ngày từ 1 - 2 lần, uống với rượu nóng hoặc nước nóng có thể tẩm rượu đắp ngoài. 

Tác dụng

 • Hoạt huyết tán ứ, cầm huyết, chỉ thống. 

Chủ trị

 • Chứng sang chấn phần mềm, gãy xương, huyết ứ gây đau nhức. 

Chú ý

 • Phụ nữ có thai không dùng.