Thân thống trục ứ thang

Thành phần


Cách dùng

  • Sắc nước uống

Tác dụng

  • Hoạt huyết hóa ứ, hành khí thông lạc, lợi tý chỉ thống

Chủ trị

  • Chứng đau vai, đau lưng, đau chân hoặc đau toàn thân kéo dài khó khỏi
  • Trường hợp có hơi sốt gia Thương truật, Hoàng bá. Đau lâu ngày cơ thể hư nhược gia Hoàng kỳ, Đảng sâm