Thiên thai Ô dược tán

Thành phần

Cách chế và dùng

 • Ba đậu giã nát thêm Phù tiểu mạch 20g sao cháy đen với Xuyên luyện tử. Bỏ Ba đậu, Tiểu mạch, Xuyên luyện tử cùng các vị thuốc khác, tán thành bột mịn, làm thuốc, mỗi lần uống 4g với rượu
 • Bài thuốc có thể bỏ Ba đậu dùng làm thuốc thang sắc uống

Tác dụng

 • Hành khí, sơ can, tán hàn, chỉ thống

Giải thích bài thuốc

 • Bài này chủ trị chứng đau sán khí (đau do thóat vị) do hàn ngưng khí trệ
 • Tiểu hồi hương lý khí sơ can, tán hàn chỉ thống là chủ dược
 • Cao lương khương: tán hàn chỉ thống
 • Thanh bì: điều khí, sơ can
 • Mộc hương; hành khí, chỉ thống, đều là tá dược hỗ trợ
 • Binh lang: hành khí, tiêu trệ
 • Xuyên luyện tử tính vị đắng hàn dùng chung với các vị khác làm giảm bớt tính nóng của bài thuốc, đồng thời có tác dụng giảm đau
 • Các vị thuốc hợp lại có tác dụng chung là sơ can, hành khí tán hàn chỉ thống. 

Ứng dụng lâm sàng

 • Trên lâm sàng thường dùng bài thuốc gia thêm các vị Quất hạch, Lệ chi hạch. Trị đau sán khí tác dụng tốt hơn
 • Trường hợp chứng hàn nặng gia thêm Ngô thù du, Nhục quế để ôn trục hàn tà. 
 • Trường hợp đau nhiều gia Trầm hương để tán hàn chỉ thống