Những bài thuốc tiêu đạo

Thuốc Tiêu đạo là những bài thuốc dùng để chữa các chứng tích trệ thường gồm các vị thuốc hành khí tiêu thực, đạo trệ, hóa tích tán kết. 

Bài thuốc tiêu đạo thường được dùng rộng rãi chữa các bệnh trên lâm sàng như: tích thực, đờm ẩm, súc thủy, loa lịch, đàm hạch, trưng hà, cùng các loại ung nhọt thời kỳ đầu.


Thường phép tiêu đạo bao gồm cả phép lý khí, hoạt huyết, trừ thấp khu đàm.

Những bài thuốc thường dùng