Định suyễn thang

Thành phần

Cách dùng

 • Sắc nước uống, chia 2 lần trong ngày
 • Trên lâm sàng Bạch quả thường dùng 4 - 8 quả

Tác dụng

 • Giáng khí bình suyễn, ôn hóa đàm thấp, thanh nhiệt

Giải thích bài thuốc

 • Bài thuốc thường dùng để chữa ho suyễn
 • Ma hoàng: tuyên giáng phế khí để bình suyễn kiêm giải biểu hàn
 • Tang bạch bì: thanh phế chỉ khái, bình suyễn là chủ dược
 • Hạnh nhân, Tô tử, Bán hạ chế: giáng khí bình suyễn, hóa đàm chỉ khái
 • Bạch quả: hóa đàm, liễm phế, bình suyễn
 • Hoàng cầm: kết hợp Tang bạch bì thanh phế nhiệt
 • Khoản đông hoa hợp Bán hạ trừ đàm chỉ khái
 • Cam thảo: điều hòa các vị thuốc
 • Các vị thuốc cùng dùng có tác dụng tuyên phế, giáng khí, bình suyễn, thanh nhiệt hòa đàm

Ứng dụng lâm sàng

 • Bài thuốc chữa chứng ho suyễn do ngoại cảm phong hàn, phế uất đàm nhiệt, có các triệu chứng ho đàm nhiều, ngực tức khó thở hoặc kiêm có biểu chứng sốt, sợ lạnh
 • Trường hợp dùng chữa chứng viêm phế quản mạn tính, hen phế quản, thiên đàm nhiệt gia Qua lâu, Đởm nam tinh, ngực tức gia Chỉ xác, Trúc nhự