Tăng dịch thang (Ôn bệnh điều biện)

Thành phần

Cách dùng

  • Sắc nước uống, nếu chưa đại tiện, uống thang nữa. 

Tác dụng

  • Tăng dịch nhuận táo

Giải thích bài thuốc

  • Bài thuốc chủ trị bệnh nhiễm sốt, tân dịch hao tổn có triệu chứng táo bón, mồm khát, lưỡi đỏ khô, mạch tế sác. 
  • Huyền sâm dùng nhiều có tác dụng dưỡng âm sinh tân, thanh nhiệt nhuận táo là chủ dược. 
  • Mạch môn, Sinh địa: dưỡng âm thanh nhiệt
  • Ba vị hợp lại có tác dụng dưỡng âm thanh nhiệt, nhuận tràng thông tiện

Ứng dụng lâm sàng

  • Bài thuốc được dùng có hiệu quả với tất cả các chứng âm hư táo bón. 
  • Trường hợp táo bón nặng, nếu dùng bài này vẫn chưa thông tiện gia thêm Thừa khí thang. 
  • Trường hợp vị âm bất túc, chất lưỡi đỏ trơn, môi táo mồm khô dùng thêm Sa sâm, Ngọc trúc, Thạch hộc để dưỡng âm sinh tân.