Thanh nhiệt hóa thấp

Bài thuốc Thanh nhiệt hóa thấp là những bài thuốc dùng chữa các chứng thấp nhiệt đều nặng. 

Thường gồm các vị thuốc thanh nhiệt lợi thấp và thanh nhiệt táo thấp kết hợp.