Dây thần kinh giữa

(C6, 7, 8, N1)

Do một dễ tách ra từ bó trong và một dễ tách ra từ bó ngoài của đám rối thần kinh cánh tay hợp lại ở trước đoạn dưới của động mạch nách tạo nên.

Vùng cánh tay 


Median nerveThần kinh giữa đi xuống ở dọc bên ngoài động mạch cánh tay rồi bắt chéo trước động mạch cánh tay (đôi khi bắt chéo sau) ở khoảng giữa xương cánh tay để tiếp tục đi xuống ở bên trong động mạch. 


Vùng cẳng tay 


đường đi dây thần kinh giữa


Thần kinh đi vào cẳng tay ở giữa 2 bó cơ sấp tròn; bó sâu cơ gấp tròn ngăn cách thần kinh với động mạch trụ. Tại đây thần kinh tách ra nhánh gian cốt trước rồi tiếp tục đi xuống ở dưới mặt sâu cơ gấp các ngón nông và nằm trong bao cân của cơ này. 


Cổ tay 


Ở cổ tay, thần kinh giữa nằm nông ở bờ trong cơ gấp cổ tay quay, đúng trên đường giữa. Sau đó nó mới đi dưới mạc giữ gân gấp, tách ra một nhánh quan trọng cho các cơ mô cái, các nhánh vào hai bên cơ giun bên ngoài và các nhánh bì chạy vào mặt gan tay của ba ngón rưỡi bên ngoài.


Các nhánh của thần kinh giữa là: 

Các nhánh cơ

Tới tất cả các cơ khu cẳng tay trước, trừ cơ gấp cổ tay trụ và nửa trong cơ gấp các ngón sâu, các cơ mô cái và hai cơ giun bên ngoài;

Các nhánh bì

Cảm giác ở da gan tay và mu tay

Cho da nửa bên ngoài gan tay, mặt gan tay (và cả một phần mu tay) của 3 ngón rưỡi bên ngoài. 
Chú ý rằng có sự biến đổi đáng kể về phạm vi phân bố trên da của các thần kinh ở bàn tay; ví dụ, diện phân bố của thần kinh trụ có thể lấn vào diện phân bố của thần kinh giữa để chiếm toàn bọ các ngón tay 4, 5