Đại sài hồ thang (Kim quỹ yếu lược)

Thành phần

Sài hồ 8 - 12g
Đại hoàng 4 - 8g
Chế Bán hạ 8 - 12g
Sinh khương 12 - 16g
Hoàng cầm 8 - 12g
Chỉ thực (chích) 8 -12g
Bạch thược 8 - 12g
Đại táo 2 - 4 quả Cách dùng

 •  Sắc nước uống

Tác dụng

 •  Hòa giải thiếu dương, tả hạ nhiệt kết. 

Giải thích bài thuốc

 • Bài thuốc này do bài Tiểu sài hồ thang bỏ Nhân sâm, Cam thảo, gia Đại hoàng, Chỉ thực, Bạch thược. 
 • Sài hồ, Đại hoàng có tác dụng hòa giải thiếu dương, tả nhiệt dương minh kinh đều là chủ dược. 
 • Hoàng cầm giúp Sài hồ hòa giải thiếu dương. 
 • Chỉ thực cùng Đại hoàng thanh tán kết nhiệt ở dương minh. 
 • Bán hạ, Sinh khương giáng nghịch chỉ ẩu, hợp với Đại hoàng, Chỉ thực tăng thêm tác dụng giáng vị khí chỉ ẩu. 
 • Bạch thược hợp với Đại hoàng, Chỉ thực hòa trung trị Phúc thống. 
 • Đại táo điều hòa các vị thuốc. 

Ứng dụng lâm sàng

Bài thuốc chủ trị chứng Thiếu dương và Dương minh đồng bệnh có các triệu chứng hàn nhiệt vãng lai, ngực sườn đầy tức, nôn khó cầm, bụng trên đầy đau, đại tiện táo bón hoặc nhiệt kết hạ lợi, rêu lưỡi vàng, mạch huyền có lực, thuộc chứng thực nhiệt. 
 • Trường hợp táo bón có sẵn nhiệt thịnh phiền táo, mồm khát, lưỡi khô, mặt đỏ, mạch hồng, thực gia thêm Mang tiêu, để tả nhiệt thông tiện. 
 • Trường hợp bụng trên đầy đau gia Qua lâu bì để thanh nhiệt hành khí. 
 • Trường hợp nói sảng, sốt cao gia Hoàng liên, Sơn chi tử để thanh tả tâm vị nhiệt. 
 • Trường hợp Hoàng đản (vàng da) gia Nhân trần cao, Hoàng bá để thanh trừ thấp nhiệt. 
 • Trường hợp nôn nhiều gia Tả kim hoàn, Trúc nhự để thanh nhiệt chỉ ẩu. 
Chú ý: bài thuốc không được dùng nếu không có hội chứng lý thực nhiệt tích trệ. 

Phụ phương 

PHỨC PHƯƠNG ĐẠI SÀI HỒ THANG 

(Kinh nghiệm phương) 

Thành phần 

Sài hồ 12g
Hoàng cầm 12g
Xuyên luyện tử 12g
Diên hồ sách 12g
Bạch thược 12g
Đại hoàng 12g
Bồ công anh 20g
Chỉ thực 8g
Mộc hương 8g
Sinh Cam thảo 8g 

Cách dùng

 • Sắc nước uống. 

Tác dụng

 • Hòa giải biểu lý, thanh tả nhiệt kết. 
 • Trị chứng đau bụng trên hoặc đau bụng dưới bên phải, sôi bụng táo bón, sốt, mạch sác, rêu lưỡi vàng.