Trục thủy

Các bài thuốc trục thủy có tác dụng công trục thủy ẩm, tống lượng nước ứ trệ trong cơ thể ra bằng đường đại tiện, thường dùng trong các trường hợp phù nặng, cổ trướng, mà cơ thể còn khỏe. 

Những bài thuốc này có tác dụng xổ mạnh và có độc nên lúc dùng cần thận trọng. 

Những vị thuốc dùng có Nguyên hoa, Cam toại, Đại kích, Ba đậu. 

Những bài thuốc thường dùng: