Bài thơ mạch ứng với bệnh

Mạch Phù phong khí hại hoài

Mạch Khâu huyết bại hại hoài bên trong

Mạch Hoạt ăn uống không thông
Phát ra đờm dãi tiêu không dễ dàng

Mạch Thực bệnh phát nóng ran

Mạch Huyền hư nhược khô khan nước màu

Nhân nghinh mạch Khẩn phát đau
Ngoại tà khí huyết xát nhau hóa thành

Mạch Hồng khí huyết cạnh tranh
Sinh ra nóng nảy đốt trong đốt ngoài

Vi là tích tụ lai rai
Khí kết dưới rốn đau hoài liên miên

Trầm nhân khí huyết kết huyền
Cũng vì khí uất đau liền bên hông

Hoãn là khí huyết không thông
Thịt da tê bại bẹo không biết gì

Sắc là tinh huyết bại suy
Đàn ông tinh tiết, đàn bà không con

Trì là âm lãnh, dương non

Mạch Phục quan cách không còn hồ nghi

Mạch Nhu khí huyết đã suy
Mồ hôi như tắm có khi như dầu
Già còn sợ hãi lo âu
Huống chi trai trẻ ngõ hầu cũng nguy

Tinh suy mạch Nhược cũng kỳ
Huyết hư nhức mỏi già thì khỏi lo

Mạch Tràng huyết thịnh trời cho
Hoãn mà không loạn bệnh do có thừa

Mạch tràng dễ chữa, dễ ưa
Đoản thì khó chữa lại vừa tốn công
Bởi vì vị khí ít không
Thành ra thiếu thốn giao thông khó mà

Tế là nguyên khí mất đà
Huyết tinh không đủ, trưng hà bệnh tăng

Đại (đổi) suy nguyên khí chi bằng
Chân tạng mạch đại khá rằng bệnh nguy

Xúc là dương thịnh âm suy
Âm dương bất thuận nóng chùy bên hông

Kết là tích tụ bên trong
Giao tranh nóng lạnh vô cùng gian nan

là khí huyết khô khan
Sinh ra hoản hốt mê man bất thường

Động là huyết thoát lao thương
Băng - trung(1) lở, tiết(2) truột như rót nước, lị(3) huyết thường là hư

Sác mà có lực nóng dư
Sác mà không lực cũng như mạch trì
Sác phát cuồng nhiệt cũng tùy
Sác mà hồng thật có khi phát phiền

Đại là bệnh đang tiến lên
Khí huyết hư tổn lại thêm phong tà

Cách bởi tinh huyết rời ra
Đàn ông tinh tiết đàn bà đẻ non
Phần nhiều mạch cách không con
Chân hư, suy chứng không còn hồ nghi

Mạch Tuyệt ấn chẳng thấy gì
Cũng như mạch chết không thì bí chăng?

Mạch Tán tản mác lăng quan
Phất phơ lúc có họa chăng cũng rầu

Việc thầy thuốc mạch là đầu
Học cho tỏ rõ ngõ hầu cao tay
Biết ngay bệnh hoạn giở hay
Biết ngay sống chết khéo thay vô cùng
Trước là tạo lấy phúc chung
Siêng năng cứu giúp danh cùng non sông.

(Phương pháp xem mạch theo Đông Phương - Nguyễn Văn Minh)

(1) Băng - trung: chứng huyết ra nhiều như núi
(2) Tiết: chứng tiết tả
(3) Lị: chứng lị, đau bụng muốn đi


(Xem thêm: Bảy mạch biểu
                  Tám mạch lý
                  So sánh các loại mạch giống nhau