Thông tiện dược điều


  Thành phần:
  Tế tân 16g
  Tạo giác 16g
  Mật ong 160g
  Cách chế: Tế tân, Tạo giác tán bột mịn, cô mật ong cho thuốc vào làm thành viên (thuốc đạn), mỗi lần nhét hậu môn 1 - 2 viên.
  Tác dụng: Hành khí, nhuận tràng, thông tiện