Ngũ nhân hoàn (Thế y đắc diệu phương)


  Thành phần:
  Tùng tử nhân 4g
  Uất lý nhân 4g
  Trần bì 8 - 12g
  Cách dùng: Mật làm hoàn. Mỗi lần uống 4 - 8g.
  Trị chứng: Táo bón ở người già, sản phụ sau khi đẻ có thể dùng thuốc thang.