Tân gia hương nhu ẩm (Ôn bệnh điều biện)


  Thành phần:
  Hương nhu 8g
  Kim ngân hoa 12g
  Bạch biển đậu tươi 12g
  Hậu phác 8g
  Liên kiều 8g
  Cách dùng: sắc nước chia 2 lần uống trong ngày.
  Tác dụng: dùng chữa các chứng cảm thụ thử tà, phát sốt, hơi gai rét, đau đầu không ra mồ hôi, bứt rứt khát nước, lưỡi đỏ rêu trắng mỏng, mạch hồng đại.
  Giải thích bài thuốc:
  • Bạch biển đậu, Kim ngân hoa, Liên kiều có tác dụng tân lương, thấu biểu, trừ thấp thanh nhiệt.
  • Hương nhu, Hậu phác tiêu thử trừ thấp.
  Năm vị thuốc phối hợp thành một bài thuốc có tác dụng tiêu thử thanh thấp nhiệt.