Tiểu dẫn (Nội kinh)

Nhà y có Nội kinh cũng giống như nhà nho có Ngũ kinh, đó là lời nói chí lý của thánh hiền, lý lẽ sâu xa về cơ năng huyền bí đều thể hiện tất cả ở trong đó, lời giáo huấn từ ngàn xưa còn để lại sáng tỏ như mặt trời. Phàm người muốn học nghề Y, việc trước tiên phải đọc Nội kinh. Cảnh Nhạc nói: “Phải đọc sách Thánh hiền” tức là ý ấy. Hiềm vì sách Nội kinh nghĩa lý mênh mông, các thiên vấn đáp lại rườm rà, tôi vốn chẳng thông minh cho lắm, không tránh khỏi nhầm lẫn cho nên biên tập kinh nghĩa phân ra làm 7 mục, chẳng những tránh chỗ rườm rà chọn phần đơn giản cốt sao cho mạch lạc liên tiếp và xếp đặt có hệ thống để dễ ghi nhớ.

THỂ LỆ BIÊN TẬP

1. Biên tập các thiên vấn đáp này là chọn theo ý nghĩa, mạch lạc. Chương cũ trong Nội kinh chia làm 7 mục, chẳng dám thêm bớt một chữ trong kinh văn.


2. Những chỗ chú thích trong kinh văn có chỗ nào vụn vặt, rườm rà thì đều sửa chữa lại.

3. Các mục Âm dương, Cơ chế hóa sinh, Tạng phủ, Bệnh lý, Phép tắc chữa bệnh, Dưỡng sinhMạch kinh trong tập này đều tùy theo kinh văn, ngắt riêng từng chương, lấy riêng từng nghĩa, chia riêng từng loại mà biên chú.