Thanh ôn bại độc ẩm (Dịch chấn nhất đắc)

  Thành phần:
  Sinh Thạch cao 40 - 80g
  Sinh Địa hoàng 16 - 20g
  Tê giác 2 - 4g
  Cát cánh 8 - 12g
  Huyền sâm 8 - 16g
  Đơn bì 8 - 12g
  Chi tử 8 - 16g
  Tri mẫu 8 -12g
  Cam thảo 4 - 8g
  Hoàng liên 4 - 12g
  Hoàng cầm 8 - 12g
  Liên kiều 8 - 12g
  Trúc diệp tươi 8 - 12g
  Cách dùng: sắc nước uống, Thạch cao sắc trước, Tê giác tán bột mịn uống với nước sắc.
  Tác dụng: Thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, cứu âm.
  Dùng chữa tất cả các chứng hỏa nhiệt, lâm sàng có triệu chứng sốt cao, nóng bứt rứt, khát nước, nôn khan, đau đầu như búa bổ, hốt hoảng nói sảng hoặc phát ban nôn ra máu, chất lưỡi đỏ thẫm, môi khô, mạch trầm tế hoặc trầm sác hoặc phù đại sắc.