Tả tâm thang (Kim quỹ yếu lược)

  Thành phần:
  Đại hoàng 8 - 12g
  Hoàng cầm 12g
  Hoàng liên 8 - 12g
  Cách dùng: sắc nước uống 1 lần.
  Tác dụng: Tả hỏa giải độc, trừ thấp.
  Dùng với các chứng tâm, vị hỏa thịnh gây nên nôn ra huyết, chảy máu cam, táo bón hoặc tam tiêu tích nhiệt, mắt đỏ, mồm lở hoặc ung nhọt hoặc thấp nhiệt, vàng da, ngực sườn đầy tức, rêu lưỡi vàng dầy, mạch sác có lực.