Kinh nghiệm về tạng phủ theo chỉ dẫn của Nội cảnh đồ

(Phế kinh, Tâm kinh, Can kinh, Tỳ kinh, Đại trường, Tiểu trường, Đởm kinh, Vị kinh, Bàng quang, Tam tiêu).

Xét trong Nội cảnh đồ chỉ dẫn về tạng tượng và nói rõ mỗi tạng phủ vào đâu, ứng vào đâu thì rất tinh vi, đầy đủ. Còn như cơ chế về bệnh hư hay thực, cũng như việc dùng thuốc hình như lẫn lộn; tạng này có chứng ấy; cho vào bên tả cũng được, cho vào bên hữu cũng được, đã cho là hư lại cho là thực, cũng như cách dùng thuốc ôn, lương, bổ tả, khí vị ngang trái, không sát với bệnh tình. Nhưng vì là sách vở của các bậc hiền triết đời xưa nên không dám soạn gọn lại.

Tôi nhờ gom góp kinh nghiệm đã lâu ngày, nên hễ thấy cơ chế bệnh đã hiện ra rõ ràng, thuốc sát với chứng bệnh, thì không e dè sự vẽ rắn thêm chân, đem trình bày hết, để người đọc có chỗ chủ định, khỏi bị nhiều ngả dễ lầm.