Thất tình nội thương

Vui mừng hại - tâm mạch hư

Lo nghĩ hại tỳ - mạch kết

Lo sầu hại phế - mạch sắc

Sợ hãi hại thận - mạch trầm

Hãi hại đởm - mạch động

Giận hại can - mạch huyền

Bi thương hại bào lạc - mạch khẩn


Đấy là do thất tình thành bệnh nội thương.


(Xem thêm: Ngoại cảm-Lục dâm )