Liên kiều

KHÍ VỊ

Vị đắng cay, hòa bình, tính mát, không độc, khí vị đều bạc, nhẹ nổi mà đưa lên, là thuốc dương trong âm dược, và kinh thủ thiếu dương và thủ dương minh, cũng vào thủ thiếu âm tâm kinh.

CHỦ DỤNG

Liên kiều

Chủ làm tán khách nhiệt ở tâm kinh, thanh thấp nhiệt ở tỳ vị, tán các thứ hỏa uất, tiêu các thứ hỏa trệ.

Thanh hỏa tà ở 6 kinh, giải huyết kết ở mọi kinh, lợi kinh nguyệt.

Thông 5 chứng lâm, tiêu ung thư, tan thũng độc, khí tụ huyết đông, mọi thứ ung nhọt trẻ con, đã thanh nhiệt mà lại tán kết giỏi.

KỴ DỤNG

Chỉ mát mà không bổ, bệnh ung nhọt đã vỡ mủ thì chờ dùng, hỏa nhiệt thuộc hư cũng kiêng dùng, tính lại rất đắng, hàn, uống nhiều thì sẽ kém ăn, và chứng tỳ vị yếu ỉa phân sệt thì cẩn thận đừng dùng.

NHẬN XÉT

Liên kiều vị đắng tính hàn, có khả năng tán uất hỏa của 6 kinh, là chủ dược của thủ thiếu âm tâm kinh, tâm là chủ của hỏa 5 tạng, tâm hỏa thanh được thì mọi hỏa cũng thanh cả, phàm mọi chứng sang lở đau ngứa đều thuộc tâm hỏa, cho nên bệnh sang lở đâu ngứa ngoài da đều lấy nó làm thuốc cốt yếu.