Tại sao gia khương táo vào thuốc?

Ngày xưa làm thuốc, mỗi thang đều phải gia khương táo vào là ý nghĩa thận trọng giữ gìn vị khí, nhưng có chỗ nên dùng, có chỗ kiêng kỵ khác nhau
Đại táo
Đại táo
Như bổ tỳ vị thì nên dùng Khương Táo; làm ấm trung tiêu thì nên dùng gừng lùi, còn thuốc bổ khí thì chỉ dùng gừng, thuốc phát biểu thì dùng gừng sống, thuốc bổ âm nhập huyết kiêng dùng gừng, thuốc chữa bệnh hạ tiêu kiêng dùng khương táo, thuốc chữa bệnh vệ khí kiêng gừng.
sinh khương
Sinh khương
Xem thêm: Can khương cùng Sinh khương
                 Tử tô cùng Sinh khương