Nhũ hương

KHÍ VỊ

Khí thơm, vị đắng, tính hơi ấm, không có độc, vào ba kinh Túc thái âm, Thủ thiếu âm và Túc quyết âm, chữa được các bệnh thuộc ba kinh ấy

CHỦ DỤNG
cây nhũ hương
Cây Nhũ hương

Chữa mọi thứ ác sang, thũng độc, đột nhiên đau ở các kinh, bụng dạ đau thắt, 9 loại đau nhức, kiết lỵ ác chứng, đau phong như nạo ruột, đau nhức khác thường, tác dụng bảo hộ tâm, thông hoạt huyết, giải độc sinh cơ, trong khoa sản cũng dùng được.

Công dụng của Nhũ hương là sinh huyết mà chủ về tâm; công dụng của Một dược chuyên tán huyết mà chủ về can.

CÁCH CHẾ

Để trên viên ngói nung đỏ để khử dầu, cùng nghiền với Đăng tâm thì nhỏ

vị thuốc nhũ hương