Mẫu lệ tán

Thành phần

Cách dùng

  • Nguyên phương là dùng thuốc bột thô, sắc với Phù tiểu mạch để uống
  • Có thể dùng thuốc thang sắc uống

Tác dụng

  • Cố biểu, liễm hãn

Giải thích bài thuốc

Bài thuốc chủ trị chứng khí hư, tự hãn, ngủ nhiều hơn, cho nên chữa trị dùng bài này ích khí cố biểu, liễm âm chỉ hãn
  • Mẫu lệ liễm âm tiềm dương chỉ hãn là chủ dược
  • Hoàng kỳ: ích khí cố biểu
  • Phù tiểu mạch: liễm âm, chỉ hãn
  • Ma hoàng căn: chỉ hãn có tác dụng giúp Hoàng kỳ, Mẫu lệ ích khí cố biểu, liễm âm chỉ hãn

Ứng dụng lâm sàng

Bài thuốc này thường được dùng trị chứng ra mồ hôi trộm hoặc tự ra mồ hôi, do cơ thể hư yếu
Bài thuốc thường được dùng với những bệnh nhân mắc bệnh nhiễm trùng thời kỳ hồi phục, khí hư ra mồ hôi nhiều hoặc bệnh lao phổi, khí âm hư ra mồ hôi nhiều, có thể dùng cho bệnh nhân nữ sau khi đẻ cơ thể suy yếu, ra mồ hôi và trẻ em suy dinh dưỡng ra mồ hôi trộm