Ăn ở

Ăn ở cần phải chọn nơi

Chọn làng mà ở, chọn người mà giao

Làm nhiều chỗ thoáng, chỗ cao

Tránh nơi dơ bẩn, ồn ào, âm u

Xa phường trộm cắp hung đồ

Gần người chất phác, cần cù làm ăn

Để cùng giúp đỡ đồng lân

Để cùng gìn giữ an ninh xóm làng

Thường khi đào giếng khai mương

Phát hoang bụi rậm, dọn đường cùng đi

Nhà giàu ích kỷ chi li

Nhìn xa độ thị phố phường

Dâm ô truỵ lạc, chợ đường hôi tanh

Mấy ai biết giữ thân mình

Huống là trật tự vệ sinh xóm phường

Những nơi thắng cảnh miếu đuờng

Cần nên gìn giữ phong quang vẹn toàn

Những nơi mồ mả chợ đường

Chớ nên phóng uế, đào mương, đắp bùn

Đừng nên phát hoả đốt lùm

Đề phòng gió bốc, lửa um cháy nhà

Nhà ở thì phải làm xa

Bếp xây tường đất trái lờ lửa om

Gần bếp chớ chất củi rơm

Nên đào ao giếng sẵn luôn trong vườn

Phòng hoả quan trọng vô cùng

Giữ gìn cuộc sống, đề phòng hoả thương (phỏng)

Thuỷ tai nguy hiểm phi thường

Đê điều cần phải chăm thường đắp luôn

Cấm người đào đất xẻ mương

Lợi miệng thì ít, hai chung thì nhiều

Ở nơi nước lũ hiểm nghèo

Trồng cây cổ thụ để neo chằng nhà

Phòng khi lụt lội nước sa

Thuyền bè sắm để trong nhà gì hơn

Trước lo việc ở cho yên

Sau gìn sạnh sẽ không quên ghi lòng

Chớ nên ỉa bến, ỉa sông

Chi bằng ỉa ruộng, ỉa đồng tốt cây

Quanh nhà chớ đái mà khai

Ẩm thấp sinh muỗi, tanh hôi sinh ruồi

Trong nhà cửa mở thoáng hơi

Để cho dương khí mặt trời lọt qua

Siêng năng quét cửa, quét nhà

Soi giường, giặt chiếu mới là vệ sinh

Khác nhau thôn dã thị thành

Nhà nông cần phải lấy phân bón mầu

Góc vườn đào hố ủ sâu

Nên làm chuồng lợn, ràn trâu xa nhà

Phòng bệnh, phòng rắn cho gà

Chuồng đan phên kín, chớ là dưới sân

Độn chuồng là việc rất cần

Vừa tránh ruồi nhặng, thêm phân lợi nhiều 

Bất kỳ kẻ có người nghèo

Ăn mặc sạch sẽ chẳng tiêu tốn tiền

Áo quần giặt giũ cho liền

Vò Găng Bồ kết, Chu biên, Bồ hòn

Lại nên tắm gội luôn luôn

Có câu: Đói sạch rách thơm, sá gì

Giàu sang màn trướng chu vi (vây quanh)

Trong u ám (đen tối) thương khi bẩn nhiều.

Nước chảy, không thối, không rêu

Lòng sạch, người sạch là liều thuốc tiên