Tả quy hoàn

Thành phần

Là bài Lục vị hoàn bỏ Bạch linh, Trạch tả, Đơn bì gia: 
  • Thỏ ty tử
  • Câu kỷ tử
  • Xuyên Ngưu tất
  • Lộc giao
  • Quy giao

Tác dụng

  • Tư bổ Can thận

Chữa chứng

  • Can thận tinh huyết suy kém, lưng đau chân yếu, chóng mặt ù tai, ra mồ hôi trộm, mồm họng khô
  • Nếu bài Lục vị bỏ Trạch tả, Đơn bì gia Câu kỷ tử, Chích thảo có tên là TẢ QUY ẨM (Cảnh Nhạc toàn thư) - Có tác dụng như Tả quy hoàn nhưng kém hơn

TIẾP TỤC VÔ ÂM PHƯƠNG
Tức bài Lục vị địa hoàng hoàn gia Mạch môn, Ngũ vị tử cũng là bài "MẠCH VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN"