Xích tiểu đậu đương quy tán

Thành phần

(Lượng bằng nhau)

Cách dùng

  • Tán bột mịn, mỗi lần uống 8 - 12g với nước sôi nguội hoặc gia thêm giấm

Tác dụng

  • Hòa huyết, trừ thấp

Chữa trị

  • Chứng đại tiện ra máu sau phân, hoặc trong phân có máu