Quế chi phục linh hoàn

Thành phần

(Lượng bằng nhau)

Cách dùng

  • Tán bột mịn luyện mật làm hoàn, mỗi lần uống 2 - 5g, ngày 2 - 3 lần

Tác dụng

  • Hoạt huyết hóa ứ, tiêu kết

Chủ trị

  • Các chứng phụ nữ đau bụng dưới có hòn cục, ấn đau hoặc phụ nữ kinh nguyệt ít, tắt kinh bụng đầy đau, hoặc trường hợp đẻ khó, thai chết lưu