Những bài thuốc lý khí

  • Những bài thuốc gồm có các vị cay, nóng, có mùi thơm thường có tác dụng sơ thông khí cơ, điều chỉnh cơ năng tạng phủ để trị các bệnh về khí gọi là thuốc lý khí
  • Những bệnh về khí bao gồm: khí hư, khí nghịch, khí trệ
  • Nếu khí hư thì bổ khí, khí trệ thì hành khí, khí nghịch thì giáng khí

Cách sử dụng


  Cần chú ý đến tính hư thực của bệnh
  • Nếu là chứng thực cần dùng thuốc hành khí vì nếu dùng thuốc bổ thì khí trệ càng nặng thêm
  • Nếu là hư chứng thì phải dùng thuốc bổ khí. Nếu dùng nhầm thuốc hành khí thì khí càng hư
  • Trường hợp khí trệ kiêm khí hư thì cần dùng bài thuốc hành khí, trong đó có gia thuốc bổ khí để có tác dụng điều hòa hư thực
  • Ngoài ra thuốc bổ khí để sơ thông khí cơ, cho nên để phát huy tác dụng của các loại thuốc khác cũng thường kèm thuốc lý khí. Ví dụ dùng thuốc hóa đàm, thuốc lợi thủy, trừ thấp, hoạt huyết đều thường hay dùng thuốc lý khí kèm theo ít nhiều tùy tình hình bệnh lý

Đặc điểm chung

       Tính vị bài thuốc lý khí thường là đắng ôn, cay táo, dễ làm tổn thương khí và tân dịch. Nên lúc dùng, cần chú ý không dùng kéo dài