Lương phụ hoàn

Thành phần

  • Cao lương khương
  • Hương phụ
(Lượng bằng nhau)

Cách dùng

  • Tán thành bột mịn, dùng nước cơm, nước Gừng tươi cho tý muối làm thành viên nhỏ, mỗi lần uống 4 - 6g
  • Có thể dùng làm thuốc thang

Tác dụng

Chủ trị

  • Chứng Can khí uất trệ, hàn ngưng do tỳ vị gây nên, sườn bụng đau, bứt rứt gia thêm Can khương, Thanh bì, Mộc hương, Đương quy để tăng thêm tác dụng hành khí, trừ hàn, chỉ thống