Thanh khí hóa đàm hoàn

Thành phần

Cách dùng

  • Tán bột, dùng nước Gừng làm hoàn, mỗi lần uống 8 - 12g với nước nóng. 
  • Có thể dùng làm thuốc thang liều lượng tùy tình hình bệnh lý mà gia giảm. 

Tác dụng