Sa sâm mạch đông thang (Ôn bệnh điều biện)

Thành phần

Cách dùng

  • Sắc nước uống. 

Tác dụng

  • Thanh dưỡng phế âm, sinh tân nhuận táo. 

Ứng dụng lâm sàng

  • Thường dùng chữa các chứng viêm phế quản mạn tính, dãn phế quản, lao phổi có hội chứng phế âm hư, tùy chứng gia giảm có kết quả tốt.