Kim thủy lục quân tiễn

Thành phần

Cách dùng

  • Sắc nước uống

Tác dụng

  • Dưỡng âm huyết hóa đàm

Chủ trị

  • Chứng phế thận âm hư, tỳ thấp sinh đàm ho suyễn đàm nhiều, nôn, họng khô mồm táo.