Bán hạ Bạch truật Thiên ma thang

Thànhphần

Cách dùng

 • Cho thêm Gừng tươi 2 lát, Táo 2 quả sắc nước uống. 

Tác dụng

 • Kiện tỳ, trừ thấp, hóa đờm, tức phong 

Giải thích bài thuốc

 • Bài thuốc này do bài Nhị trần thang gia Bạch truật, Thiên ma, thường dùng để trị chứng phong đàm, đau đầu, chóng mặt
 • Bán hạ, Thiên ma: hóa đờm, tức phong, trị đau đầu, chóng mặt là chủ dược. 
 • Bạch truật, Bạch linh: kiện tỳ, trừ thấp để tiêu đờm. 
 • Quất hồng: lý khí, hóa đờm. 
 • Cam thảo, Sinh khương, Đại táo: điều hòa tỳ vị. 

Ứng dụng lâm sàng

 • Bài thuốc chủ trị chứng đau đầu, chóng mặt, đờm nhiều, ngực đầy, rêu lưỡi trắng nhợt, mạch huyền, hoạt do phong đàm gây nên
 • Trường hợp chóng mặt nhiều gia thêm Cương tàm, Đởm nam tinh để tăng tác dụng tức phong
 • Trường hợp khí hư gia thêm Đảng sâm, Hoàng kỳ để bổ khí

Chú ý

 • Những trường hợp đau đầu, chóng mặt do Can dương thịnh, âm hư không được dùng