Quyên tý thang (Bách nhất uyển phương)

Thành phần

Cách dùng

  • Tất cả tán bột, mỗi lần uống 12 - 16g sắc với nước Gừng tươi

Tác dụng

  • Ích khí hoạt huyết, khu phong trừ thấp