A giao kê tử hoàng thang

Thành phần

Cách dùng

  • Sắc và uống như bài trên. 

Tác dụng

  • Nhuận gan tức phong, tư âm. 

Chủ trị

  • Chứng sốt lâu ngày, chân âm bị tổn thương gây nên huyết hư sinh phong, chân tay run giật, gân cơ co cứng hoặc váng đầu, chóng mặt, chất lưỡi đỏ thẫm, rêu ít, mạch tế sác.