Tuyên tý thang (Ôn bệnh điều biện)

Thành phầnCách dùng

  • Sắc nước uống chia 3 lần trong ngày. 

Tác dụng

Giải thích bài thuốc

  • Bài thuốc chữa chứng thấp nhiệt uất bế tại kinh lạc
  • Mộc Phòng kỷ thanh nhiệt lợi thấp, thông lạc chỉ thống là chủ dược. 
  • Tàm sa, Ý dĩ nhân: hành tý trừ thấp, thông lợi quan tiết. 
  • Liên kiều, Chi tử, Hoạt thạch, Xích tiểu đậu: thanh nhiệt lợi thấp tăng thêm tác dụng thanh nhiệt lợi thấp của chủ dược, án hạ táo thấp hóa trọc. 
  • Hạnh nhân: tuyên phế lợi khí đều được dùng làm sứ dược theo nguyên tắc: "Phế chủ khí, khí hóa tắc thấp hóa". 
  • Các vị hợp thành một bài thuốc có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, tuyên tý, chỉ thống. 

Ứng dụng lâm sàng 


  • Bài thuốc thường dùng được chữa chứng thấp nhiệt tý biểu hiện các khớp đau sưng nóng, co duỗi khó khăn, tiểu tiện vàng ít, chất lưỡi đỏ, rêu vàng nhớt. 
  • Nếu đau nhiều gia Khương hoàng, Hải đồng bì, Tang chi để tăng thông lạc chỉ thống. 
  • Có tác giả dùng bài Tuyên tý thang hợp Nhị diệu tán chữa thấp khớp cấp các khớp sưng nóng đỏ đau có kết quả tốt.