Thanh tụy thang

Thành phần

     Sài hồ 20g
     Bạch thược 20g
     Mộc hương 12g
     Diên hồ sách 12g
     Hoàng cầm 12g
     Hồ Hoàng liên 12g
     Đại hoàng 20g
     Mang tiêu 12g 

Cách dùng

  • Sắc nước uống. 

Tác dụng

  • Thanh nhiệt tả thực, sơ can lý khí, chỉ thống. 

Chủ trị

  • Chứng Can khí uất trệ, tỳ vị uất nhiệt, thường gặp trong chứng Viêm tụy cấp.