Song giải biểu lý

Song giải biểu lý là những bài thuốc có tác dụng giải biểu vừa có tác dụng trị bệnh ở lý, dùng cho những trường hợp bệnh có hội chứng biểu và hội chứng lý cùng tồn tại. 
Những bài thuốc song giải biểu lý thường dùng có: 

  • Thuốc giải biểu công lý 
  • Thuốc giải biểu thanh lý 
  • Thuốc giải biểu ôn lý. 

A. Giải biểu công lý

Bài thuốc Giải biểu công lý là những bài thuốc gồm có những vị thuốc tác dụng Giải biểu và những vị thuốc có tác dụng tả hạ
Chủ trị các hội chứng bệnh lý bên ngoài có biểu chứng, bên trong có thực nhiệt, tích trệ
Bài thuốc thường dùng:

B. Giải biểu thanh lý

Là những vị thuốc có tác dụng vừa giải biểu vừa thanh lý, dùng chữa các chứng "biểu kiêm lý nhiệt". 
Bài thuốc thường dùng: Cát căn Hoàng cầm Hoàng liên thang

C. Giải biểu ôn lý 

Là những bài thuốc chữa chứng Biểu lý hàn
Bài thuốc thường dùng: Ngũ tích tán.