Dây thần kinh sọ não số 7

Các nhân

 • Nhân vận động
 • Nhân cảm giác (nhân bó đơn độc)
 • Nhân thực vật (nhân lệ tỵ, nhân bọt trên)

Đường đi dây VII

Gồm 3 đoạn: đoạn trong sọ, đoạn trong xương đá, đoạn ngoài xương đá

Đoạn trong sọ:

 • Dây VII vòng qua nhân dây VI
 • Thoát ra ở rãnh hành cầu
 • Qua lỗ tai trong vào xương đá


Dây VII đoạn trong sọ

Dây VII đoạn trong sọ
Phân nhánh:

Dây VII có các nhánh trong xương đá và ngoài xương đá,. Các nhánh ngoài đá là những nhánh nối với dây IX (qua quai Haller), dây X, dây V, với nhánh tai của đám rối cổ, cũng như dây của thân sau cơ trâm móng và cơ nhị thân.


Đoạn trong xương đá


Dây VII đoạn trong xương đá

Dây VII đoạn trong xương đá
Đi qua ống tai trong
 • Ở ống tai trong dây VI đi kèm với dây VIII (nằm trên dây VIII)
Vào công Fallop: cống Fallop có 3 đoạn
 • Đoạn mê nhĩ:
  Thẳng góc với trục xương đá nằm giữa ốc tai và tiền đình
 • Đoạn màng nhĩ:
  Nằm song song với trục xương đá ở ngay trên hòm nhĩ-----> dễ bị liệt khi viêm tai
 • Đoạn chũm:
  Chạy thẳng xuống lỗ châm chũm, cách ống tai ngoài 2mm,và nằm sâu cách da 15mm


Dây VII đoạn đi qua lỗ châm chũm

Dây VII đoạn đi qua lỗ châm chũmĐoạn ngoài xương đá

 • Dây VII chui qua lỗ châm chũm ra ngoài sọ
 • Đi qua giữa 2 thùy của tuyến mang tai
 • Phân chia thành 2 nhánh tận: nhánh thái dương mặt và nhánh cổ mặt


Dây VII đoạn đi qua tuyến nước bọt

Dây VII đoạn đi qua tuyễn nước bọt


Nhánh thái dương mặt:

Phân bố cho các cơ nằm bên trên đường kẻ ngang qua 2 mép, trong đó có 3 cơ quan trọng là: cơ trán, cơ mày, cơ vòng mi mắt

Nhánh cổ mặt:

Phân bố cho các cơ nằm bên dưới đường ngang mép, trong đó cơ quan trọng là cơ vòng miệng, ngoài ra còn phân nhánh cho cơ bám da ở cổ
Đường đi của các nhánh

Các nhánh dây VII

Các nhánh dây VII

Dây VII cảm giác:

Đường đi:


 • Ban đầu lẩn vào dây lưỡi (nhánh của hàm dưới), hiện thành thừng nhĩ -dây VII, sau đó lẩn vào dây VII tới hạch gối hiện thành dây VII' và vào 1/3 trên nhân đơn độc ở hành não.


Cảm giác:


 • 2/3 trước lưỡi, 1/3 giữa vành tai, ống tai ngoài và màng nhĩ


Dây VII' thực vật:


 • Thành phần phó giao cảm của dây VII: đi từ nhân lệ tỵ tới hạch gối (qua dây VII), tách thành dây đá nông lớn tới hạch bướm khẩu cái, sau đó mượn đường đi của dây bướm khẩu cái (dây hàm trên) đi tới tuyến lệ, tuyến niêm mạc miệng - mũi - hầu


 • Thành phần phó giao cảm của dây VII': đi từ nhân bọt trên qua dây VII' tới hạch gối, qua dây VII tới thừng nhĩ, mượn đường đi của dây lưỡi và hạch dưới hàm, dưới lưỡi vào các tuyến nước bọt dưới hàm, dưới lưỡi