Tăng dịch thừa khí thang (Ôn bệnh điều biện)


  Thành phần:
  Huyền sâm 20 - 40g
  Tế Sinh địa 16 - 32g
  Mạch môn 16 - 32g
  Đại hoàng 6 - 12g
  Mang tiêu 2 - 5g

  Cách dùng: sắc nước uống, uống 1/2 lượng thuốc nếu thông tiện thì thôi.
  Tác dụng: Tư âm tăng dịch, tả nhiệt thông tiện.
  Giải thích bài thuốc:
  • Huyền sâm, Sinh địa, Mạch môn hợp lại thành bài Tăng dịch thang có tác dụng dưỡng âm tăng dịch, nhuận tràng, thông tiện.
  • Đại hoàng: tả tích nhiệt, thông tiện.
  • Mang tiêu: nhuyễn kiên, táo kết hợp thành một bài thuốc có tác dụng tư âm tăng dịch, tả nhiệt, thông tiện.
  Ứng dụng lâm sàng:
  Chủ trị: các chứng bệnh ôn nhiệt kết âm hư có các triệu chứng đại tiện khó, phân bón cứng, mồm khô, lưỡi đỏ thẫm, rêu vàng.