Sài hồ sơ can tán (Cảnh Nhạc toàn thư)


  Thành phần:
  Chích thảo 4g
  Xuyên khung 8g
  Hương phụ 8g
  Cách dùng: sắc nước uống.
  Tác dụng: Sơ can, hành khí, hoạt huyết chỉ thống.
  Chủ trị: Các chứng can khí uất kết, ngực sườn đau tức, hàn nhiệt vãng lai.