Khống diên đơn

(Cũng gọi là Diệu ứng hoàn, Tử long hoàn, Tam nhân phương) 

Thành phần: 

    Cam toại 
  Đại kích 
  Bạch giới tử 
  (Lượng bằng nhau). 

Cách dùng:

  • Các vị tán bột mịn, hồ viên nhỏ. Uống sau lúc ăn và trước khi đi ngủ mỗi lần 0,5 - 1g với nước Gừng. 

Tác dụng: 

  • Trừ đờm, trục ẩm. 

Phân tích bài thuốc:

  • Bài Khống diên đơn là do từ bài Thập táo thang bỏ Nguyên hoa, Đại táo gia Bạch giới tử và làm hoàn thường dùng để trị các chứng đờm ẩm tắc ở ngực, sườn bụng đau âm ỉ, rêu lưỡi nhớt, dày mạch hoạt hoặc phù thũng, thực chứng.