Cam toại thông kết thang

  (Kinh nghiệm của BV Nam Khai, Thiên Tân, TQ)
  Thành phần:
  Cam toại bột 0,5 - 1g
  Sinh Ngưu tất 12g
  Hậu phác 20 - 30g
  Đại hoàng 12 - 24g

  Cách dùng: sắc nước uống.
  Tác dụng: Hành khí, hoạt huyết, thông kết, công hạ.
  Chủ trị: Chứng tắc ruột, cổ trướng.
  Giải thích bài thuốc:
  • Cam toại, Đại hoàng: thông kết công hạ là chủ dược.
  • Hậu phác, Mộc hương: hành khí tán mãn.
  • Đào nhân, Xích thược, Ngưu tất: hoạt huyết ứ làm cho khí huyết lưu thông, kết trệ thông tiêu làm hết bệnh.