Quế chi phụ tử thang (Kim quỹ yếu lược)


  Thành phần:
  Quế chi 8 - 16g
  Phụ tử chế 8 - 12g
  Sinh khương 8 - 12g
  Chích thảo 4 - 8g
  Đại táo 2 - 5 quả
  Cách dùng: sắc nước uống.
  Tác dụng: thông dương, trục thấp.
  Chủ trị: chứng phong hàn thấp, cơ thể đau khó chuyển động, không nôn, không khát, mạch hư sáp.