Phụ tử thang (Thương hàn luận)

Thành phần

Thục Phụ tử 8 - 12g
Bạch linh 8 - 12g
Đảng sâm 8 - 16g
Bạch truật 8 - 16g
Bạch thược 8 - 12g 

Cách dùng

  • Sắc nước uống

Tác dụng

  • Ôn trung trợ dương, khu hàn hóa thấp. 

Chủ trị

  • Chứng dương hư hàn thấp, các khớp đau nhức, chân tay lạnh, rêu lưỡi trắng hoạt, mạch trầm vi vô lực.