Lương cách tán (Hòa tễ cục phương)

  Thành phần:
  Phác tiêu
  Cam thảo
  Bạc hà

  Liều lượng:  tùy chứng gia giảm, làm tán hoặc sắc nước uống.
  Có tác dụng: thanh nhiệt tích ở thượng và trung tiêu đồng thời thông tiện.
  Đại thừa khí thang chủ yếu trị nhiệt tích ở trung hạ tiêu, bứt rứt, khát nước, mặt đỏ, môi khô, mồm lưỡi sang lở, họng đau, hoặc nôn, chảy máu mũi, táo bón, tiểu đỏ, lưỡi đỏ, rêu vàng khô, mạch hoạt sác.