Thanh thử ích khí thang (Ôn nhiệt kinh vĩ)


  Thành phần:
  Tây dương sâm 6g
  Cọng sen 20g
  Thạch hộc 12g
  Trúc diệp 8g
  Cam thảo 8g
  Vỏ dưa đỏ 40g
  Hoàng liên 4g
  Mạch môn 12g
  Tri mẫu 8g
  Cánh mễ 20g
  Cách dùng: sắc nước uống 2 ngày, chia 2 - 3 lần.
  Tác dụng: Thanh thử ích khí, dưỡng âm, sinh tân.
  Dùng trong trường hợp bệnh nhân sốt, mồ hôi nhiều, mồm khát, bứt rứt, người mệt mỏi, mạch hư sác.
  Giải thích bài thuốc:
  • Vỏ dưa đỏ, Cọng sen là chủ dược có tác dụng giải thử, thanh nhiệt.
  • Dương sâm, Thạch hộc, Mạch môn ích khí sinh tân.
  • Hoàng liên, Tri mẫu, Trúc diệp: thanh nhiệt trừ phiền.
  • Cam thảo, Cánh mễ: ích vị hòa trung.
  Các vị thuốc phối hợp có tác dụng chung là thanh thử, ích khí, dưỡng âm, sinh tân.
  Ứng dụng lâm sàng:
  1. Trường hợp trẻ em sốt về mùa hè, sốt kéo dài không khỏi có tổn thương tân dịch, có thể bỏ Hoàng liên, Tri mẫu gia Bạch vi, Thuyền thoái để hòa âm thoái nhiệt.
  2. Dùng thận trọng trong trường hợp thấp nặng vì bài thuốc có nhiều vị nê trệ.
  Lưu ý: Có một bài thuốc khác cũng có tên THANH THỬ ÍCH KHÍ THANG (Tỳ vị luận) gồm các vị: Hoàng kỳ, Thương truật, Thăng ma, Nhân sâm, Bạch truật, Trần bì, Thần khúc, Trạch tả, Mạch môn, Đương quy, Chích thảo, Hoàng bá, Cát căn, Thanh bì, Ngũ vị tử có tác dụng ích khí sinh tân, trừ thấp, thanh nhiệt.
  Chủ trị những bệnh nhân vốn hư nhược, mắc bệnh thử thấp, người sốt đau đầu, mồm khát, ra mồ hôi, không thích ăn uống, người mệt mỏi, tiêu lỏng, tiểu vàng đỏ, rêu lưỡi dày, mạch hư nhược.