Hương liên hoàn (Binh bộ trực quyết)


  Thành phần:
  Hoàng liên, Ngô thù du cùng sao
  Rồi bỏ Ngô thù du
  Gia Mộc hương.
  Cách dùng: Cùng tán bột mịn, hồ hoàn, mỗi lần uống 4 - 8g.
  Tác dụng: táo thấp, thanh nhiệt, hành khí, hóa trệ.
  Chủ trị: Trị chứng thấp nhiệt, hội chứng lỵ kết quả tốt.